Зөвөлгөө

Бөөр, шээсний замын халдвар гэж юу вэ?

Бөөр,  шээсний замын халдварт: Шээсн...

Дэлгэрэнгүй

Бөөрний архаг өвчин гэж юу вэ?

Бөөрний архаг өвчин гэдэг нь 3 сар болон түүнээ...

Дэлгэрэнгүй

Бөөрний эмгэгээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?

Бөөрний эмгэгээс сэргийлэх, түүний явцыг удаашр...

Дэлгэрэнгүй

Бөөрний эмгэгийн үеийн шинжилгээ

Бөөрний эмгэгээс сэргийлэх, түүний явцыг удаашр...

Дэлгэрэнгүй

Бөөрний өвчин

Бөөр нь хэвлийн хөндийн ар хананд нурууны хоёр ...

Дэлгэрэнгүй

Бөөрний булчирхайн дутмагшил

Бөөрний булчирхай нь бөөрний дээд хэсэгт оршдог...

Дэлгэрэнгүй

Бөөрний цочмог дутагдалын шалтгаан

Бөөрний цочмог дутагдал нь эмнэлэгт хэвтэн эмчл...

Дэлгэрэнгүй

Бөөрний архаг дутагдал гэж юу вэ?

Бөөрний архаг дутагдал гэдэг нь бөөрний үйл ажи...

Дэлгэрэнгүй
 «  12