Зөвөлгөө

Жирэмсний эхний 3 сарын ургийн хөгжил

Үр хөврөлийн гадна талын эсүүд нь умайн салстад...

Дэлгэрэнгүй

Жирэмсний дунд 3 сарын ургийн хөгжил

Энэ үед бусад үеэс хамгийн аюул багатай байдаг ...

Дэлгэрэнгүй

Жирэмсний сүүлийн 3 сарын ургийн хөгжил

Жирэмсний сүүлийн гурван сар буюу 28- 36 д...

Дэлгэрэнгүй