Зөвөлгөө

Хоол №1

№1 Хоол Зориулалт: Ходоод гэдэсний үрэвсл...

Дэлгэрэнгүй

Хоол №5

№5 хоол  Зориулалт: Элэг цөсний үйл ...

Дэлгэрэнгүй

Хоол №7А

№7А Хоол  Зориулалт: Бөөрний үйл ажи...

Дэлгэрэнгүй

Хоол №9

№9 Хоол Зориулалт: Нүүрс усны солилцоог х...

Дэлгэрэнгүй

Хоол №10

№10 Хоол  Зориулалт:  Бөөр, зүр...

Дэлгэрэнгүй

Хоол №15

№15 Хоол  Зориулалт: Бүх өвчний эдгэрэл...

Дэлгэрэнгүй

Фосфор ихэссэн үеийн хоол, хүнс

Фосфор ихэссэн үеийн хоол, хүнс ...

Дэлгэрэнгүй

Креатинин ихэссэн үеийн хоол, хүнс

Креатинин ихэссэн үеийн хоол, хүнс ...

Дэлгэрэнгүй
 «  123