Зөвөлгөө

Гуурсан хоолойн багтраа буюу астма өвчин гэж юу вэ?

Гуурсан хоолойн багтраа гэдэг нь үе үе багтрах,...

Дэлгэрэнгүй

Сүрьеэ өвчин

Сүрьеэ нь Mycobacterium tuberculosis нянга...

Дэлгэрэнгүй

Уушгины архаг бөглөрөлт өвчин буюу Мэнгэр

Ерөнхий ойлголт Үрэвслийн улмаас гуурсан хоо...

Дэлгэрэнгүй

Уушгины үрэвсэл буюу хатгаа өвчин гэж юу вэ?

Ерөнхий ойлголт Уушгины хатгаа гэдэг нь уушг...

Дэлгэрэнгүй