Зөвөлгөө

Архаг гастрит В хэлбэр

Бие организмийн дархлаа сулрах, стрессд орох, х...

Дэлгэрэнгүй

Архаг гастрит С хэлбэр

Ходоод тайрах хагалгааны дараа болон бусад шалт...

Дэлгэрэнгүй

Архаг гастрит А хэлбэр

ХАҮ-А хэлбэр маш ховор тохиолдох бөгөөд ХАҮ-А х...

Дэлгэрэнгүй

Архаг энтерит

Өвөрмөц бус олон төрлийн шалтгааны нөлөөгөөр на...

Дэлгэрэнгүй

Аутоиммунн гепатит

Шалтгаан нь тодорхойгүй, гаммаглобулин, аутоэср...

Дэлгэрэнгүй

Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц бус шархлаат үрэвсэл

Тодорхой бус шалтгааны улмаас шулуун, бүдүүн гэ...

Дэлгэрэнгүй

Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар

Бүдүүн гэдэсний хорт хавдрыг мөн бүдүүн шулуун ...

Дэлгэрэнгүй

Гэдэсний нянгын бичил орчны өөрчлөлт

Гэдэсний нянгын бичил орчинг бүрдүүлэгч, хүний ...

Дэлгэрэнгүй

Кроны өвчин

Тодорхой бус шалтгааны улмаас хоол боловсруулах...

Дэлгэрэнгүй
 «  1234