Зөвөлгөө

Цусны бүлэг

Хүний биеийн бүх уургуудын адилаар цусны бүлгий...

Дэлгэрэнгүй

Резус фактор, резус зөрчилдөөн гэж юу вэ?

Цусны улаан эсүүдийн гадаргуй дээрх байрладаг у...

Дэлгэрэнгүй

Цус шүүх Гемосорбцийн арга

Цус шүүх гемосорбцийн арга гэдэг нь цусыг тусга...

Дэлгэрэнгүй

Цус шүүх Плазмаферезийн арга

Плазмаферез гэдэг нь элдэв өвчин үүсэхэд нөлөөл...

Дэлгэрэнгүй