Зөвөлгөө

Сонсгол сайжруулах мэс засал

Сонсгол сайжруулах мэс засал ДЭМБ-ын тооцоол...

Дэлгэрэнгүй

Хамар, хамрын дайвар хөндийн эмгэг

Сүүлийн жилүүдэд ЧХХ эмгэгүүдийн дунд хамар, ха...

Дэлгэрэнгүй

Гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл буюу ангин

Гүйлсэн булчирхайн үрэвсэл нь хэрэх /хэрлэг/ бу...

Дэлгэрэнгүй

Чихний үрэвсэл буюу отит

Чихээр өвдөөд 2 хоносон бол мэргэжлийн эмчид ха...

Дэлгэрэнгүй

Уруул ба тагнайн төрөлхийн завсар гэж юу вэ?

Уруул ба тагнайн завсар гэсэн төрөлхийн эмгэг н...

Дэлгэрэнгүй

Хэлний үрэвсэл буюу глоссит

Хэлсний үрэвсэл нь халдвар, эсвэл илүү ноцтой, ...

Дэлгэрэнгүй

Хамрын дайвар хөндийн үрэвсэл буюу синусит

Шалтгаан Хамрын хурц ханиад, томуу Корь...

Дэлгэрэнгүй
 «  12