Зөвөлгөө

Антибиотик гэж юу вэ?

Нянгийн эсрэг сонгомол нөлөөтэй, биологийн гара...

Дэлгэрэнгүй

Антибиотикийн тэсвэржилт гэж юу вэ?

Антибиотикт тэсвэржилт гэдэг нь нян эмийн үйлчл...

Дэлгэрэнгүй

Антибиотикийг хэрхэн зөв хэрэглэх вэ?

АНТИБИОТИКИЙГ ХЭРЭГЛЭХ (ХЭРЭГЛЭХГҮЙ БАЙХ) Ан...

Дэлгэрэнгүй