Нүүр хуудас / / Пүрэв Буянтөгс

Пүрэв  Буянтөгс

Пүрэв Буянтөгс

Дүрс оношилгооны тасгийн их эмч

Мэргэшил, зэрэг

Дурангийн эмч

Боловсрол

  • 2013 Эрхүүгийн анагаах ухааны их сургуулийг төгссөн.

Ур чавдар:

  • Гастроскопи
  • Колоноскопи
  • Биопси
  • ERCP ассистент

Ажиллсан байдал

 Ажилласан жил: Мэргэжлээрээ тасралтгүй 6 жил ажиллаж байна.