Нүүр хуудас / / Эрдэнэбилэг НАРНЫГЭРЭЛ

Эрдэнэбилэг НАРНЫГЭРЭЛ

Эрдэнэбилэг НАРНЫГЭРЭЛ

Бөөр, Дотоод шүүрлийн булчирхай судлалын тасгийн их эмч

Мэргэшил, зэрэг

Боловсрол

  • 2006 онд ЭМШУИС-ийн АУС-ийг их эмчийн мэргэжлээр төгссөн.
  • 2008 онд ЭМШУИС-ийн МДИ-д дотрын эмчийн мэргэжил олгох сургалт
  • 2014 онд ЭМШУИС-ийн МДИ-д бөөрний эмчийн мэргэжил олгох сургалтанд суралцаж төгссөн.
  • 2015 онд УНТЭ-т гемодиализийн мэргэжил олгох сургалт  
  • 2016 онд Тайваний Үндэсний Их сургуулийн эмнэлэгт бөөрний мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан. 

Ажиллсан байдал

Ажилласан жил: Мэргэжлээрээ тасралтгүй 11 жил ажиллаж байна.