Нүүр хуудас / Шилэн данс / Хөрөнгө оруулалт,тендер,худалдан авалт

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Огноо Subject Харах
2019 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2019 оны худалдан авах төлөвлөгөө
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2018 оны худалдан авах төлөвлөгөө
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хувцас, цагаан хэрэглэл/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /эм, эмнэлгийн хэрэгсэл/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хог хаягдал/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /хүнсны материал/
2018 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Тендерийн урилгууд /урсгал засвар/
2017 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2017 оны худалдан авах төлөвлөгөө
2017 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2017 оны Тендерийн урилгууд
2016 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2016 оны худалдан авах төлөвлөгөө
2016 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2016 оны Тендерийн урилгууд
2016 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэгийн 2016 оны багаж материал худалдан авах төлөвлөгөө
2015 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2015 оны худалдан авах төлөвлөгөө
2015 он Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө
2015 он 2015 онд Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэгт хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах төлөвлөгөө
2014 он 2014 онд Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэгт хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах төлөвлөгөө

Худалдан авах ажиллагааны тайлан

Огноо Subject Харах
2018 он УХТЭ-ийн 2018 оны худалдан авалт /эдийн засгийн ангилал, төрлөөр/
2018 он УХТЭ-ийн эхний хагас жилийн худалдан авалт /эдийн засгийн ангилал, төрлөөр/
2017 он УХТЭ-ийн 2017 оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан
2016 он УХТЭ-ийн 2016 оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан
2016 он УХТЭ-ийн 2016 оны "Өндөр өртөг бүхий эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагаа"-ны тайлан
2016 он УХТЭ-ийн 2016 оны "Эм, оношлуур, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авах ажиллагаа"-ны тайлан
2016 он УХТЭ-ийн 2016 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан /Тендерийн бус/
2016 он УХТЭ-ийн 2016 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан /Тендерийн/
2015 он УХТЭ-ийн 2015 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурын тендерийн тайлан
2015 он УХТЭ-ийн нормийн хувцас, цагаан хэрэглэл нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендрийн тайлан
2015 он УХТЭ-ийн нормийн хувцас, цагаан хэрэглэл худалдан авах тайлан
2015 он УХТЭ-ийн нормийн хувцас, цагаан хэрэглэл нийлүүлэх нээлттэй тендрийн тайлан
2015 он УХТЭ-ийн нормийн хувцас, цагаан хэрэглэл нийлүүлэх нээлттэй тендрийн тайлан
2015 он Хүнсний бүтээгдэхүүний гэрээ хийсэн газрууд
2015 он УХТЭ-ийн 2015 оны эм оношлуур худалдан авах ажиллагаа
2015 он Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах, үнийн санал авах тухай урилга
2015 он 2015 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан
2014 он 2014 оны хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах тендерийн тайлан
2014 он 2014 оны Эмнэлгийн болон ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх, устгах, цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендрийн тайлан
2014 он 2014 оны Нормийн хувцас нийлүүлэх нээлттэй тендрийн тайлан
2014 он Нормийн хувцас нийлүүлэх хязгаарлагдмал тендрийн тайлан
2014 он Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцог
2014 он Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурын тендерийн тайлан
2014 он 2014 оны аж ахуйн худалдан авалтын тайлан

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл

Огноо Subject Харах
2019 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2018 он 2 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2017 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 2 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2017 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 2017 оны мэдээлэл
2016 он 12-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно
2016 он 11-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно
2016 он 10-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно
2016 он 9-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно
2016 он 8-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно
2016 он 7-р сарын мэдээлэл
2016 он 6-р сарын мэдээлэл
2016 он 5-р сарын мэдээлэл
2016 он 4-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 3-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 2-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 1-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 2016 оны мэдээлэл

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгасан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Огноо Subject Харах
2019 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 8 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2019 он 7 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2019 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2019 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 3 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2019 он 2 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2019 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2018 он 12 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2018 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2018 он 10 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2018 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2018 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл - Тендерийн шалгаруулалт явагдаж байгаа болно.
2017 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2017 он 10 дугаар сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2017 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2017 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 5 дугаар сарын мэдээлэл-Мэдээлэл байхгүй болно.
2017 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2016 он 12-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 11-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 2016 оны Хязгаарлагдмал тендерийн үнэлгээ
2016 он 2016 оны Нээлттэй тендерийн үнэлгээ
2016 он 10-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 9-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 8-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2016 он 7-р сарын мэдээлэл
2016 он 6-р сарын мэдээлэл
2016 он 5-р сарын мэдээлэл
2016 он 2016 оны 4-р сарын мэдээлэл
2016 он 2016 оны 3-р сарын мэдээлэл
2016 он 2016 оны 2-р сарын мэдээлэл
2016 он 2016 оны 1-р сарын мэдээлэл
2015 он 2015 оны 1-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2015 он 2015 оны 2-р сарын мэдээлэл
2015 он 2015 оны 3-р сарын мэдээлэл
2015 он 2015 оны 4-р сарын мэдээлэл
2015 он 2015 оны 5-р сарын мэдээлэл
2015 он 2015 оны 6-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2015 он 2015 оны 7-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно
2015 он 2015 оны 8-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2015 он 2015 оны 9-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2015 он 2015 оны 10-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2015 он 2015 оны 11-р сарын мэдээлэл - Мэдээлэл байхгүй болно.
2015 он 2015 оны 12-р сарын мэдээлэл

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг

Огноо Subject Харах
2019 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2019 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2019 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2018 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 2 дугаар сарын мэдээлэл
2018 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 12 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 11 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 10 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 9 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 8 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 7 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 6 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 5 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 4 дүгээр сарын мэдээлэл
2017 он 3 дугаар сарын мэдээлэл
2017 он 2 дугаар сарын мэдээлэл / Медклин гэрээ 2017.02.08, Эмийн тендерийн гэрээ 2017/
2017 он 1 дүгээр сарын мэдээлэл
2016 он 12-р сарын мэдээлэл
2016 он 11-р сарын мэдээлэл
2016 он 10-р сарын мэдээлэл
2016 он 9-р сарын мэдээлэл
2016 он 8-р сарын мэдээлэл
2016 он 7-р сарын мэдээлэл
2016 он 6-р сарын мэдээлэл
2016 он 5-р сарын мэдээлэл
2016 он 4-р сарын мэдээлэл
2016 он 3-р сарын мэдээлэл
2016 он 2-р сарын мэдээлэл
2016 он 1-р сарын мэдээлэл
2015 он 12-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2015 он 11-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2015 он 10-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2015 он 9-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2015 он 8-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2015 он 7-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2015 он 6-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй
2015 он 5-р сарын мэдээлэл
2015 он 4-р сарын мэдээлэл
2015 он 3-р сарын мэдээлэл
2015 он 2-р сарын мэдээлэл - мэдээлэл байхгүй