Нүүр хуудас / Үйлчлүүлэгч / Гээгдсэн ба олдсон зүйлс

Гээгдсэн ба олдсон зүйлс

Амбулаториор үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн гээсэн болон мартсан эд  зүйлсийг Цахим бүртгэлийн №6 цонх болон Өлгүүрт байршуулж байна.