Нүүр хуудас / Үйлчлүүлэгч / ТВ /интернет

ТВ /интернет

Стационарийн тасаг бүрт үйлчлүүлэгчдийн амрах зааланд эрүүл мэндийн сургалт, сурталчилгаа явуулах зориулалт бүхий зурагт болон төлбөрт өрөө бүрт 16 сувагтай зурагт байрлаж байна. Мөн дараах утасгүй интернетийг ашиглаж болно. Үүнд:

  • “Нар” утасгүй интернет

Та өөрийн И-Мэйл хаяг болон нууц үгээр nar.wicom.mn вэб хуудас руу нэвтэрч орсоны дараа “Данс цэнэглэх” цэс рүү нэвтэрч өөрт боломжтой хувилбарыг сонгож дансаа цэнэглэн ашиглах боломтой.

  • “Мобинет” утасгүй интернет

Долоо болон түүнээс дээш үйлчилгээний хоногтой  дата багц идэвхжүүлсэн мөн дараа төлбөрт, Миний Моби дата багцтай хэрэглэгчид багцын хүчинтэй хугацаанд MobiNet Wi-Fi үйлчилгээг үнэгүй ашиглана.