Нүүр хуудас / Ил тод байдал / Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Огноо Гарчиг Харах
2018 он Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмжийн дагуу хийсэн УХТЭ-ийн үйл ажиллагааны тайлан
2018 он Авлигатай тэмцэх газрын зөвлөмж
2018 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө
2017 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлт
2017 он Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
2017 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
2016 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөний биелэлт
2016 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө
2015 он Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөөний биелэлт