Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / АВТОГРАЖИЙН ТАСАГ

АВТОГРАЖИЙН ТАСАГ

УХТЭ-ийн Автогражийн тасаг нь Эмнэлгийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ, идэвхитэй үзлэг, нарийн мэргэжлийн эмч сувилагч нарын дуудлагын үйлчилгээ, эмнэлгийн дотоод хэрэгцээний хүчилтөрөгч, цус цусан бүтээгдэхүүн авах, яаралтай дуудлаганд дуудагдсан эмч, лаборантуудыг авах, хүргэх, шарил тээвэрлэх зэрэг эмнэлгийн тээвэр үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна.