Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ТАСАГ

АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ТАСАГ

Тус эмнэлгийн Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасаг нь эмнэлгийн халдвар эсэргүүцэх дэглэмийг сахиулах, ЭМБ-ын халдвар хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх, ЭШХ-аас сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх зэрэг ажлуудыг хариуцдаг.