Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм, журам,заавар

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм, журам,заавар

Огноо Гарчиг Харах
2017 он Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2017/06/30 Дугаар 256
2017 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хорооны хяналт тавих журам
2016 он Эрүүл Мэндийн Хөгжлийн Төвийн захиралын тушаал 2016/08/17-ны А/108
2015 он Монгол Улсын Эрүүл мэнд, спортын сайдын тушаал 2015/03/11 Дугаар 92
2015 он Монгол Улсын Эрүүл мэнд, спортын сайдын тушаал 2015/05/08 Дугаар 189
2013 он Монгол Улсын Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2013/11/25 Дугаар 446