Зөвөлгөө

Нойргүйдэл гэж юу вэ?

Нийтэлсэн огноо: 2017-11-30

Нойрны эмгэгүүд дундаас хүн амын дунд хамгийн өргөн тархсан, эмнэлзүйн практикт эмч нарт хамгийн өргөн тархсан хэлбэр бол нойргүйдэл юм. Нойргүйдэл гэдэг нь унтаж чадахгүй нойр хүрэхгүй байх, нойрсох хугацаа багасах, хангалттай хугацаанд унтсан ч нойр өнгөц байснаас амарч чадалгүй сэрэх зэргээс болж өдрийн цагаар ядарч ажлын чадвар буурахыг хэлнэ. Архаг нойргүйдэл нь олон төрлийн шалтгаанаар бүрэлдэж, төрөл бүрийн зовиураар илэрдэг тул эмч нарт оношилогоо эмчилгээ хийхэд цаг хугацаа их шаарддаг эмгэг юм.  Нэг сараас дээш үргэлжилсэн нойргүйдлийг архаг гэх бөгөөд хэдэн хоногоос хэдэн долоо хоногоор үргэлжилсэн бол цочмог эсвэл шилжвэр нойргүйдэл гэнэ.
Эрсдэлт хүчин зүйлс: 
 • Нас 
 • Хүйс
 • Зарим эм, химийн бодис
 • Ээлжийн ажил 
 • Ажилгүйдэл, ядуурал
 • Бие махбод болон сэтгэцийн зарим эмгэг
Оношилгоо: 
 • Асуумж
 • Бодит үзлэг
 • Сэтгэцийн байдлыг үнэлэх тест
 • Полисомнографи 
 • Актиграфи  
Эмчилгээ:
 • Сэтгэцийн болон бие хүнд чиглэсэн эмчилгээ 
 • Эмийн эмчилгээ