Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АЛБА

САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН АЛБА

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлгийн  Санхүү бүртгэлийн алба нь Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт болон Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, Нягтлан бодох бүртгэлтийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон бусад  холбогдох хууль, журмыг баримтлан эмнэлгийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөн, урсгал зардлын төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулж, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, дээд шатны байгууллага болон өөрийн байгууллагын удирдлага, ажилтануудад  санхүүгийн мэдээллийг цаг хугацаанд нь  үнэн зөв өгч, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажилладаг.