Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / СТАТИСТИК, ДААТГАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА

СТАТИСТИК, ДААТГАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН АЛБА

Тус алба нь Статистик тайлан мэдээг бүртгэх, мэдээлэх, мэдээ, тайлан гаргах,  Эрүүл мэндийн даатгалыг зохих журмын дагуу нэхэмжлэх, мэдээ, тайлан гаргах, Эмнэлгийн мэдээлэл технологийн бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг. 
Тус албаны үйл ажиллагааны чиглэл нь:

  • Статистик тайлан мэдээг хугацаанд бүртгэх, мэдээлэх, эргэн мэдээлэх
  • Үйлчүүлэгчдийн даатгалын мэдээллийг шалгах, зохих журмын дагуу нэхэмжлэх 
  • Компьютер болон тоног төхөөрөмжийн программ хангамж ба техник хангамж
  • Дотоод ба гадаад сүлжээ, утасгүй интернетийн сүлжээ
  • Байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний бүх төрлийн системүүд
  • Эмнэлгийн эмчилгээ үйлчилгээний программ хангамжууд
  • Веб хуудас, эх бэлтгэл
  • Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй ажиллагаа болон мэдээллийн технологийн сургалт зөвлөгөө
  • Цахим бүртгэл, хяналтын хэсэг
  • Эмнэлгийн цахим урирдлага, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны хэвийн ажиллагааг хангах