Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЛБА

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЛБА

Тус эмнэлгийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, гадаад харилцааны алба нь эмнэлгийн эмч мэргэжилтэн бэлтгэх, мэргэшүүлэх ажлыг хариуцахаас гадна эмч, эмнэлгийн ажилтаныг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил гүйцэтгэхийг  хөхүүлэн  дэмжиж судалгааны арга зүйд сурган гарсан үр дүнг нь практикт хэрэгжүүлэхэд  нь тус дэм болох ажлын үндсэн чиглэлтэй. Мөн УХТЭ-ний гадаадын орнуудтай хамтын үйл ажиллагаа өрнүүлэх үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг.