Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны тайлан

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны тайлан

Огноо Гарчиг Харах
2018 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2018 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан
2017 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2017 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан
2017 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2017 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
2017 он “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй" сэдэвт ярилцлагын тайлан
2017 он “Ёс зүйн үндсэн ойлголтууд" сэдэвт сургалтын тайлан
2017 он “Харилцааны ур чадвар ба тусламж үйлчилгээний чанар" сэдэвт сургалтын тайлан
2016 он Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан