Уян дуран

УХТЭ-ийн Дурангийн кабинет нь Япон улсын “PENTAX”, “FUJINON” фирмийн дурангийн иж бүрдэлээр бүрэн тоноглогдсон ба дурангийн хагалгаа болон ажилбарт зориулагдсан Герман улсын “ERBE” фирмийн VIO 200C загварын Аргон түлэгч бүхий коагуляцын аппаратыг эмчилгээ, оношилгоондоо ашиглаж байна. Дурангийн кабинет нь Солонгос Улсын “МЕРИТ” фирмийн угаалгын аппаратаар дурангийн угаалга, ариутгалыг  Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн ариутгал халдваргүйтлийн бодисоор хийж байна.

Ажиллах цагийн хуваарь: Даваа-Баасан: 8:20-13:20

Байршил: УХТЭ-ийн Хоёрдугаар байрны 2 давхарт 213 тоот

Дурангийн кабинет нь дараах тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

Оношилгооны дуран – Diagnostic endoscopy

 • Хоол боловсруулах дээд замын дуран – Upper GI endoscopy
 • Хоол боловсруулах доод замын дуран – Lower GI endoscopy
 • Цагаан мөгөөрсөн хоолойн дуран – Bronchoscopy
 • Эдийн шинжилгээ –Biopsy
 • H. pyloriтест – Urease-sensitive
 • Эмчилгээний дуран – Therapeutic endoscopy
 • Ургацаг авах – Polypectomy
 • Цус тогтоох – Hemostasis
 • Судас боох – Variceal ligation
 • Гадны биет авах – Foreign body removing
 • Ходоодны өргөссөн судсанд цавуу тарих- Endoscopic varices glueing
 • Салстанд тариа хийх
 • Салстын доорхи хавдарыг хуулах
 • Дурангийн аргаар цөсний замыг сэтгүүрдэн зураг авах- ERCP
 • Сфинктеротоми хийж, цөсний ерөнхий замын чулууг авах

Оношилгооны хариу: Оношилгооны хариу 30 минутын дараа гарах бөгөөд зургийг цаасан дээр хэвлэж хариуг баталгаажуулж өгнө.

Эмч нар харах