Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТАСАГ

ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТАСАГ

Эмнэлгийн тоног төхөрөөмжийн тасаг нь эмнэлгийн дөрөвдүгээр байрны баруун жигүүрийн 0 давхарт байрладаг бөгөөд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна.

Тоног төхөөрөмжийн тасаг дараах чиглэлүүдээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Үүнд: 

  • Угсралт суурилуулалт
  • Хэвийн найдвартай ажиллагаа
  • Засвар үйлчилгээ
  • Сургалт, судалгаа
  • Захиалга, төлөвлөлт