Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн санал гомдол

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн санал гомдол

Тус эмнэлгийн эмч, сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд болон ажилтан, ажилчдын харьцаа хандлага, ёс зүйн хэм хэмжээний зөрчилтэй холбогдолтой гаргасан өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг эмнэлгийн Б-203 тоот өрөөнд болон 70150205 дугаарийн утсаар хүлээн авна. 

Эмнэлгийн дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо

 

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүн:

УХТЭ-ийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо нь ЭМ, Спортын яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн хяналтын хорооны 2016.04.20-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор батлагдсан.

  • Дарга: Ц.Ганзориг /Мэдрэлийн тасгийн эрхлэгч/
  • Орлогч дарга: Д.Энхцэцэг /Мэдээгүйжүүлэлт, эрчимт эмчилгээний тасгийн эрхлэгч/
  • Нарийн бичгийн дарга: Н.Баярмаа /Хүний нөөцийн албаны дарга/
  • Гишүүд: С.Анхтуяа -Нэгдсэн лабораторийн тасгийн эрхлэгч/, Ц.Пүрэвдулам, /Яаралтай тусламжийн тасгийн ахлах сувилагч/, Н.Борхүү /Статистикч бага эмч/, Г.Тунгалаг /үйлчилгээний тасгийн эрхлэгч/, Ц.Бүжин /PMI Mongolia chapter" ТББ-ын тэргүүн/, Н.Цогжавхлан /Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн/