Зөвөлгөө

Эрүүл харилцаа

Нийтэлсэн огноо: 2017-11-30

Гэр бүл, найз нөхөд, ойр дотны хүмүүстэйгээ дотно харилцаатай байх нь амьдралын сайн сайхан байдлын гол эх үүсвэр байдаг. Гэхдээ эрүүл дотно харилцаа аяндаа бий болохгүй. Энэ харилцааг бий болгохын тулд уучлах, буулт хийх тохиолдол гарч болно. Хэн нэгэн таныг гомдооход та уур бухимдлаа барих, өс хонзон санахгүй байх эсвэл уучилж, цааш явах шаардлага гарч болно.