Нүүр хуудас / Бидний тухай / Эрхэм зорилго, алсын хараа

Үнэт зүйлс

- Шинийг бүтээгч - Багийн ажиллагаа - Ёс зүй - Хүндэтгэлтэй харилцаа

Эрхэм зорилго

Ард иргэдийн хүсэл хэрэгцээг хангахуйц, чанартай аюулгүй тусламж үйлчилгээтэй шилдэг эмнэлэг байна.  

Алсын хараа

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Монгол улсын шилдэг эмнэлэг  болно.  

Уриа

Хүний төлөө Хүчирхэг баг