Нүүр хуудас / Тасаг нэгж / ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

Үйлчилгээний тасгийн ажилчид нь эмнэлгийн бүхий л тасаг нэгжид тархан байрладаг бөгөөд эмнэлгийн гадна болон дотор талд цэвэр,  аюулгүй, тав тухтай орчинг бүрдүүлж, тасгуудын эд аж ахуйн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, хянаж, дэмжих үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.