Нүүр хуудас / Бидний тухай / Үйл ажиллагааны чиглэл

Үйл ажиллагааны чиглэл

КНIIЭ нь “Сайд нарын”, “Тусгай” гэсэн нэрээ 1990-ээд оноос гээсэн хэдий ч үйлчилгээний хүрээний хүн амыг харахад энэхүү тусгай гэсэн тодотгол хадгалагдсаар байна. Тус эмнэлэг нь Эрүүл Мэндийн Сайдын тушаалын дагуу төрийн тодорхой хүрээний албан тушаалтнууд, МУ-ын ерөнхийлөгчдийн зарлигаар олгогдсон гавъяа шагналтнууд зэрэг тусгайлан нэр заасан хүн амд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг.

Сүхбаатар Дүүргийн иргэдийн яаралтай болон төлөвлөгөөт мэс заслын албыг хариуцдаг.